Vinnara "Topp 8" Dale 2020

Foto: Elizabeth Gjessing

Det er eit ønska mål at flest mulig skal kunne bruke nærområdet til å komme seg ut på tur. Rundt Dale er det sett ut åtte nye postkasser med turbøker, der me kvar haust skal trekke premier mellom dei som har skrive seg i bøkene. 

Premiane er levert av loakle bedrifter som ønsker å bidra til ei bedre folkehelse. Åtte bedrifter har såleis "sin" postkasse som dei leverer premie(r) til. Kassane er plassert på desse plassane:

Flåskarhaugen, Hestfjellet, Beitelen, "Flaskå", Dystingen, Dalseidstølen, Dalestølen andre kvile, Dalestølen utsikten.

Vinnarar 2020:

Beitelen (2 premier, 114 besøk):
107 - Kjetil og Rene
61 - Roald Fenne

Dalseidstølen (4 premier, 143 besøk):
60 - Ottar Dalseid
88 - Marius H. Dalseid
10 - William Johan Vik
69 - Katarina Meland Strømsheim

Hestfjellet (1 premie, 57 besøk):
25 - Anita Aschehoug

Flåskarhaugen (2 premier, 55 besøk):
16 - Magnar Gjermo
33 - Irving Sæterdal

Flaskå (1 premie, 137 besøk):
119 - Ingrid Boge Sigurdson

Dalestølen 2. kvile (2 premier, 225 besøk):
109 - Monica Sigurdson
218 - Ann Kristin Ulveseth

Dalestølen utsikten (2 premier, 145 besøk):
75 - Martine, Line, Tove Lise
93 - Jonas N. Fossbakken

Dystingen (1 premie, 103 besøk):
73 - Alexander Danielsen

Alle premier kan hentes hos Arild Soltvedt etter avtale.

Skrevet av Arild Soltvedt 18. oktober 2020