Turar og aktivitetar

Rydding og merking av stier

Her viser vi ei oversikt over alle turar og aktivitetar i Vaksdal kommune som vert arrangert i samarbeid med Vaksdal Turlag.

Ingen kommende aktiviteter.

Her er ei liste over dei stiane/turane me skal rydde og merke slik at dei blir meir tilgjengelig og framkommelig.
Me konsentrerer oss først og fremst om dei rutene som de kan lese i oversikten, men me tar sjølvsagt imot forslag til andre ruter som også kunne trengt litt kjærlighet.

Skal du ut og gå tur og vil bidra med litt rydding/merking tar du kontakt med Roger eller Arild.
Av erfaring er det ein fordel om me klarer å sette sammen "merkelag" på 3-5 personer der minst ein av turfølget er godt kjent i området ein vil merke.

Me brukar fargen RØD (RE 30 RS 50) for merking.
Me merkar IKKJE SOM T-STI.
Pålar (ca 120cm) som slås i bakken merkes med rødt på øverste 20cm.
Me brukar reflekstape på "brøytestikker", borar hol i dei og heng dei laust opp ved hjelp av strips.
Me prøver så langt det lar seg gjere å raudmerke på lause steinar framfor fast fjell.

Sti/Tur Ryddet og merket
Dale - Krokavatn - Norddalen Lørdag 30 juni 2018
Krokavatn - Hestafjellet - Helleskaret
Dalegården - Kyrarekkje Tirsdag 2 oktober 2018
Vatnastølen - Fossdalen - Fossmarksætra
Dale - Solliabakken og Flaskå
Fosse - Dystingen Søndag 1 juli 2018
Dale - Beitelen
Hellestræ - Storafjellet
Boge - Blåfjellet
Herfindalen - Bjørsnipa - Sædalshesten - Knusken
Jamne - Såta - Grånipa - Fossdalen
Vaksdal - Blåfjellet
Vaksdal - Tjødnhaugen - Gløvre
Dalestølen - Vatnastølen Søndag 9 september 2018
Dalane - Flåskarhaugen - Brattreimane onsdag og fredag 6. og 8. mai 2020