Turtips

Treng du tips til kor du skal dra på tur? Her er nokon turar me anbefaler. Fleire turforslag på UT.no - hele Norges turplanlegger

#1
Trollsanipa

Klassifisering: Enkel
Tur nr 1 i heftet "Høyr fjella lokka"

Enkelt turmål med vidt utsyn over Sørfjorden.
Stien startar på baksida av Vaksdal Kyrkje, og er merka med raude plasthylser som dinglar frå trea.
Etter ein slakk start, går stien bratt opp gjennom skogen. Når du har tråkka dei brattaste kneikane,
kjem du til eit stiskilje med skilta "Førstelia", "Gubbahålo" og "Bålhaugen". Her skal du IKKJE fylgje
skilta, men ta rett fram. Då kjem du etterkvart til Tinnmyra der det heng ein raud postkasse for turregistrering. Skriv deg gjerne inn før du tråkkar deg vidare over myra og opp ein slak motbakke til du ser skiltet med Trollsanipa. Då er det berre å fylgje anvisningane på skiltet og ta stien til venstre. Følg den til du kjem til kanten og den fantastiske panoramautsikten over Vaksdalbygda og Sørfjorden.

Med born bruker du ca. 30 minutt frå kyrkja til Trollsanipa.

Ynskjer du å gjere turen lenger, kan du fortsetja rett fram frå skiltet til Trollsanipa. Etter ca. 40 minutt roleg gange, kjem du fram til starten på Bogafjellet. For å komme deg opp på toppen og vidare til Bogavatnet, held du ruta til høgre. Svingar du derimot til venstre og fylgjer vardane bortetter, når du heilt fram til Blåfjellet på vel ein time.

#3
Storafjellet over Stanghelle

Klassifisering: Middels
Tur nr 3 i heftet "Høyr fjella lokka"

Sjå Stanghelle frå lufta
Startpunktet går frå Hellestræet rett forbi planovergangen. Der kan du setja bilen frå deg og labba i
veg på stien som går gjennom skogen oppetter bratta. Etter at du er ferdig med Kalddalen, kjem du
til Helleskaret der du tek til venstre over myrane. Siste del av turen går i høgfjellsterreng og tek deg
fram til utsikten over Sørfjorden, Veafjorden - ja, og så Stanghelle då, 640 meter under deg. Turen
opp er på 3,1 km og av middels vanskegrad.


#5
Hellesætra

Klassifisering: Middels
Tur nr 5 i heftet "Høyr fjella lokka"

Ei lita perle
Hellesætra er det gamle stølsområdet til gardane på Helle og Stanghelle. Og det er ein populær
nærtur som startar ved parkeringsplassen på sørsida av Dalevågtunnelen. Følg vegen gjennom
gardstunet oppom parkeringsplassen. Deretter kan du velje om du vil gå den opprinnelege stien
rett opp lia, eller den nyare skogsvegen som gjev ein litt slakkare start. På vått føre anbefaler me å
gå skogsvegen, då stien er ganske bratt og glatt å gå når det er vått. Skogsvegen går opp til tta 200
moh. Når den sluttar, er det tydeleg og god sti heilt opp. Og det er vakkert her oppe, berre så det
er sagt. Dei 2,5 kilometrane opp tek deg 1,5-2 timar.
På tilbakevegen kan du svinga inn på stien ned Kyrarekkje og gå herfrå til Dalegarden.
Vil du vidare innover frå Hellesætra, rekk du Vatnastølen på ein god halvtime. Vil du endå lenger, er
det god sti vidare opp til Storefossen i Bergsdalen.
Eit anna alternativ er å ta sikte på Dalestølen som ligg på 670 moh. Det går fin og merka sti frå
Vatnastølen og opp. Det fantastiske utsynet du får over Dalebygda og dei mange omkringliggjande
fjelltoppane er verdt strevet. Og so kan du ta deg nedover bratta på andre kanten og kome deg til
Dale på det viset. Den omvegen må du rekna omlag 2 timar på.

#7
Fjordpromenaden langs Veafjorden

Klassifisering: Krevjande
Tur nr 7 i heftet "Høyr fjella lokka"

Det blir nesten som turen ut til Preikestolen dette her, berre atskillege hakk kvassare. Langs ville og
vakre Vedafjorden ligg turmåla på rekkje og rad; Kvåstadoksla, Fylenipa og Bergsnipa - 800 luftige
høgdemeter over fjordspeglet.
Turen startar ved BIR på Dalegården. Frå Hellestræ går stien bratt opp gjennom Kalddalen. På kring
500 moh svingar du av frå stien til Storafjellet og fortset vidare nordover på umerka sti langs
Fylekantane opp under Hestfjellet og fram til Rennebergtjødnæ. På dette strekket har du store
moglegheiter for å sjå hjort.
Frå Rennebergtjødnæ går turen vidare til dei naturskjøne Trappetjødnæ, opp til Fylenipa og fram til
Bergsnipa som heng majestetisk ut over fjorden. Herfrå har du panoramautsikt over Vedafjorden
og til dei veglause gardane Vedå, Bukkestein og Kvamme. Frå Bergsnipa går du "fjordpromenaden"
vidare til Oksla medan du har Vedafjorden som ein glitrande fylgjesven i augekroken.
Frå Oksla går det på merka sti opp under Borgafjellet og slakt nedover forbi Vardadalen,
Ulevikhytta og Drivedalstjødnæ. Så gjenstår det berre nokre bratte kliv ned Kyradalen til
Hetlevikjæ. Då har du gått 20 km med ein samla stigning på 1000 m.
Fint då, hvis du har nokon som kan henta deg, eller har køyrt inn ein bil på førehand.

#9
Frå Øye til Vaksdal

Klassifisering: Krevjande
Tur nr 9 i heftet "Høyr fjella lokka"

Topptur med utsyn mot hav og bre
Drøymer du om ein spektakulær langtur i eit ikkje alt for krevjande terreng?
Her er den.
Turen startar frå Øye oppe i Bergsdalen med ein relativt bratt stigning opp til Revanukjen som ligg
på 750 moh. Når den er unnagjort, har du forsert den tyngste delen av heile turen. Herfrå er
terrenget langt lettare, til og med opp til Møyadalsnubben og Storafjellet som med sine 950 moh
er det høgste punktet. Har du vêret med deg, har du eit fantastisk skue i vente, med Nordsjøen i
den eine horisonten og Folgefonna i den andre. Om du ikkje mistar pusten, så får du garantert
hakaslepp. Når Storafjellet er passert går turen vidare i lett terreng over Gløvre og Gløvreegga.
Herfrå kjem du ned i Dyrdalsskaret og inn på merka sti, forbi Tjødnhaugen og ned til Vaksdal. Den
siste kilometeren går på veg.
Sjølv om det ikkje er det mest krevjande terrenget, så er dette ein lang tur, og berre delar av han er
merka sti. Totalt snakkar me om 20 kilometer og 600 høgdemeter. Det er ingen spesielt luftige parti
eller krevjande klatring. Siste del, frå Gløvre og ned til Vaksdal er det ein total nedstigning på 900
høgdemeter. Du må rekne omlag 6-8 timar på turen.
Ta gjerne med telt og fiskestong og bruk eit par dagar.

#11
Skipshelleren

Klassifisering: Enkel
Tur nr 11 i heftet "Høyr fjella lokka"

Steinalderstemning ved Bolstadstraumen
Stien ned til Skipshelleren går frå sørsida av brua som går over til Straume. Den er lett og fylgje, og
det tek deg snaue kvarteret til du er framme.
Og ja, det er ein heilt spesiell stemning på den gamle steinalderbustaden ved fjorden. Lar du berre
stilla synka litt inn, kjem tankane kring alt det som eingong har gått føre seg her. Dei eldste funna
på den gamle fangstplassen skriv seg 7000 år tilbake i tid.
Sjølve hellaren er imponerande i seg sjølv, 30 meter høg og med eit dropefall på 15. Nede ved
fjorden er det satt opp eit grindbygg og laga til med toalett, gruer og benkar. Her er det fint å setja
seg nedpå og la tankane flyge, medan borna kan sleppa seg laus i leiken.

#13
Middagshaugen

Klassifisering: Middels
Tur nr 13 i heftet "Høyr fjella lokka"

Panoramautsikt av dei sjeldne
Køyr E16 og ta av mot Stamnes. Ein kilometer før butikken, kjem du til Leiro. Ta av til høgre her og
vidare opp til vasstårnet oppe i bakkane. Her kan du parkera bilen og ta for deg av blåmerka
turløyper i ulike variantar.
Har du småfolk med deg, er "Eventyrstien" ein lett og spanande tur. Undervegs tittar det fram
mange artige dyr, utskorne i tre av den lokale kunstnaren Kjell Dyvik. Denne turen endar opp på
Geithaugen der du har storslått utsikt over Stamnesbygda og fjorden.
Fjellet Middagshaugen når du enklast ved å ta om Stegane. Her er det bratt, men du har både tau
og trappetrinn som hjelpemiddel. Over Stegane kjem du til Åsen med flott utsikt over fjorden og
Tjørnane, der "Eventyrstien" og Geithaugen ligg. Etterkvart kjem du til Skreddarstølen der du
svingar til venstre mot Middagshaugen. Ver varsam ut mot kanten, det er 300 meter rett ned.
Utsikten er fenomenal, i alle retningar.
Gå gjerne om Langatonæ ned att, då denne er mykje enklare og slakare. Dersom du er litt
høgderedd kan du ta denne vegen opp òg.

#15
Leiro

Klassifisering: Enkel
Tur nr 15 i heftet "Høyr fjella lokka"

Fager idyll
Den fråflytta og veglause garden Leiro ligg i ein fjellbotn 323 meter over Eidsland. Her kan du
oppleva eit spanande møte med farne tider, utemma fossar og ville stryk. Fin fisk i vatnet er det og,
så hugs fiskestong og fiskekort.
Garden vart busett midt på 1600-talet, og den fyrste brukaren skal ha vore Olav frå Myster. Her
vart det dyrka både poteter og havre, sjølv om det var mange år at kornet ikkje rakk å modnast.
I kjeldene kan ein og lesa at det både var hest, kyr, geit, sau og gris på bruket. Garden vart fråflytta i
1948, men husa er i dag godt ivaretekne og i god stand.
Set gjerne bilen frå deg ved Eidsland grendahus, der er det gode parkeringstilhøve. Og så er det
berre å ta på seg sekken og labba i veg, fyrst gjennom garden Myster, til du kjem inn på sjølve stien
opp til Leiro. Den er god å fylgje, der den slynger seg gjennom skogen og oppover i terrenget. Etter
ein dryg time er du oppe ved det idylliske tunet på nordsida av Leirovatnet. Då har du gått 2,5 km.

#17
Almarunden

Klassifisering: Enkel
Tur nr 17 i heftet "Høyr fjella lokka"

Ei kulturhistorisk vandring
Almarunden er ei fin lita kulturvandring i Almane på Bergo. Turen er godt merka, og undervegs
finn du fleire opplysningstavler som fortel deg soga om livet på og ikring Almane. Det handlar om
utmarksslått, korndyrking og kverning, ferdslevegar, danseplassar og giftarmål.
Turen startar ved den turkisblå grinda innanfor garden Bergo. Først går stien bratt opp Bakkavegen
til Kleiva, men det går fort å ta seg opp. Der ligg vatnet Almatjødna og speglar dei mjuke bøane
ikring. Vil du ta heile runden langs vatnet er det lettast å starta til venstre, forbi det vesle naustet
og over ei myr, til Kolaplassen og vidare langs Brynhildastien og forbi Banamannen. 
Rett før Nyborgsløa går stien litt oppover og held fram rundt vatnet før den svingar opp mot
Kultatoppen. Set deg ned og nyt utsikta før du fortset på stien og ned til Almane igjen.
Når du kjem ned ligg det ein flott Gapahuk og ventar på deg. Her er det grue for matlaging, pluss
utedo for trengjande. Og alt er tilgjengeleg for alle.

#19
Gullbråholmen

Klassifisering: Middels
Tur nr 19 i heftet "Høyr fjella lokka"

Ein av dei vakraste stølane i Eksingedalen.
Du startar ved stakkesteinane oppe ved gardshusa på Gullbrå, 576 moh. Fyrste delen går over
innmarka og oppover den bratte lia i nordvest. Stien går i sikksakk heilt til du kjem opp på Eggi, 920
moh. Her har du vidsyn over gardane og innover mot fjelltoppane Kjerringanosi og Kvitanosi. Når
du kjem over toppen av Eggi, ser du Holmsvatnet og Gullbråholmen ligge der som ei openbaring.
Terrenget er slakkare her, og stien leier deg til den nordaustre enden av Holmsvatnet, rundar av og
ut på sjølve holmen. Då har du gått i samfulle 1,5 time.
På turen attende kan du traska den gamle buførevegen til Hagaleitet nedanfor Ekse. Stien er godt
synleg og rydda på denne sida og.

#2
Jamnasåta og den spektakulære rundturen om
Bjødnanebbet og Grånipa

Klassifisering: Middels
Tur nr 2 i heftet "Høyr fjella lokka"

Opp etter dei mjuke bergnabbane kring Vaksdal, frå den eine toppen til den andre. Utsikten og vidsynet som
møter deg vert berre meir og meir spektakulært jo lenger opp du kjem. På blide dagar kan du sjå like ut i
nordsjøbassenget, heilt til vindturbinane på Stord i sørvest.
Start frå Vaksdal senter og legg i veg forbi sjukeheimen, over Jamne og vidare opp i Flordalen. Følg vegen til
høgre oppover, gjennom den krasse svingen og ta av på stien på høgre side av vegen. Her står det skilt til
Såta, og stien er merka heilt opp. Etter 1,5 time i roleg tempo kjem du til «Kåresteinen» eller «Blekahaugen»
- begge lokalt brukte namn. So er det berre å traska seg vidare til topps på Jamnasåta og nyta utsynet over
fjorden, mot Hananipa, Raudnipa, Brøknipa og Gullfjellet.
Vil du gjere det til ein rundtur, fylgjer du stien vidare mot hyttene du ser i Flærne. Herifrå kan du gå ut til
Bjødnanebbet som nærast heng i lause lufta vestafor Bjørnafjellet. Snur du nasen austover, kjem du til
tuftene av Jamnesætra og vidare til Grånipa som kneiser 806 meter til værs, sjølvaste høgdepunktet på
turen. Utsikten er formidabel.
Frå Grånipa går turen slakt nedover til Dyrdalsskaret. Held du deg til høgre, går det ein sti nedover mot
Tjørnhaugen. Nedstigninga vert etterkvart brattare, men stien er fortsatt fin å gå.

#4
Stutto rundt

Klassifisering: Enkel
Tur nr 4 i heftet "Høyr fjella lokka"

På Stanghelle Vest er det eit flott turområdet prega av eventyrleg furuskog og lyngplanter. Stiane er
lette å gå og godt merka.
Kjem du med tog til Stanghelle, går du over brua og opp til enden av byggefeltet i Åslia. Kjem du
med bil, kan du køyre opp til grusbana og parkere der. Du finn starten på stien mellom husa, og
kjem raskt opp på Åsen der du har flott utsyn over Stanghelle. Følg stien vidare nordover ein liten
kilometer, så er du på Stutto. Her kan du velje å gå ned til Helle og ta vegen tilbake til Stanghelle,
eller du kan gå inn Laupedalen og finne stien ut under Smørstakken der du får eit fantastisk
panorama ut Veafjorden. Vidare går det sti til fjordspennet over Follavika og ut til fyret på
Tettaneset. Frå fyret er det mogeleg å gå opp att til Åsen, eller følgje stien bort til Agnavika. Heile
runden tar mellom 2 og 3 timar.
Du kan rekne deg 2 timar på turen opp, tta 1 time ned att samme vegen. Ynskjer du ein litt lenger
tur, kan du fortsetja vidare opp til Hestafjellet og gå den merka stien ned til Dalegarden.

#6
Dalestølen

Klassifisering: Krevjande
Tur nr 6 i heftet "Høyr fjella lokka"

Opp gjennom stupbratta, storslått utsyn
Det er mange stiar som fører opp til Dalestølen, eller Dalesetret som det retteleg heiter. Me har
allereie nemnt at du kan gå kneikane opp frå Helle. Ein annan variant er opp Kyrarekkje ved
Dalegården, eller frå Storefossen øvst oppe i Bergsdalsvingane. Den kortaste vegen går imidlertid
frå Dale, ved hengjebrua på Øvre Eikhaugen. Starten på oppstigninga er merka med skilt.
Stien snor seg oppover den bratte fjellryggen, gjennom skog og kratt, over klyfter og oppetter skar.
Det er ein barsk opptur, men når fjellet tek til å strekkje seg ut og du nærmar deg seterbuene der
oppe, er det berre velstand. Går du ut til kanten, har du utsyn over heile den lune Dalebygda, med
dei omkransande fjella som held så godt rundt kvarandre, så langt auga kan sjå. Det er 670 meter
ned. Turen opp tek 1,5-2 timar.
Frå Dalestølen har du fleire moglegheiter viss du vil laga deg ein rundtur. Terrenget er småkupert
og fint å gå i. Dei alternative rutene er skilta på toppen. Ei av dei er turen til Herfangsstølen og
vidare til Høgabu, Bergen Turlag si eldste hytte her i fjellheimen(1937). Undervegs er det rikt med
fiskemoglegheiter og badekulpar i fleng. Hugs fiskekort.

#8
Solbjørg - Brunane

Klassifisering: Enkel
Tur nr 8 i heftet "Høyr fjella lokka"

Kultur og natur i ei fjellbygd
Midt mellom gardane Lid og Berge i Bergsdalen, finn du den fråflytta garden Solbjørg. Ein del av
husa står framleis, og fleire blir brukt til fritidsbustadar. Du finn òg restar av gamle murar som
vitnar om gamal byggeskikk. Den gamle ferdslevegen mellom gardane i dalen gjekk og innom
Solbjørg, og denne kan ein følgje både til Lid og Berge.
Frå Bergsdalsvegen går det ein traktorveg opp til Solbjørg. Ved starten av denne er det høve til å
parkere bilen. Ved dei øvste husa, går det sti vidare i austleg retning. Etter godt og vel ein halv
kilometer kjem du til eit stidele der du kan gå ned til Berge, eller følgje stien vidare oppover
Bergskaret til du kjem til ein fin, liten foss i Børkjebotnen. Her svingar du rett vest og fortset
oppover lia til Brunane. Vel oppe har du eit flott utsyn nedover mot Lid og Brekke og oppover mot
Bergsvatnet og Hatlestad. Turen frå bilvegen og opp på Brunane tek omlag ein time.
Følgjer du stien oppover Bergskaret vidare nordover, kjem du etter eit par kilometer til
Bolstadstølen. Herifrå kan du gå heilt ned til Bolstad.

#10
Moastølen

Klassifisering: Enkel
Tur nr 10 i heftet "Høyr fjella lokka"

Eit eventyrrike for både småfolk og vaksne
Frå garden Småbrekke oppe i Bergsdalen går det ein veg rundt det vakre Småbrekkevatnet og vidare
inn over fjellet. Militærvegen vert han kalla, bygd i åra 1926-29 for at det militære skulle kunne
køyre med hest og vogn over til Samnanger. På tuftene rundt nede ved vatnet står det ein stor,
flott trelavvo og ein gamal flor. Det er her Vaksdal kommune brukar å samle born og unge til
villmarksleir sommarstid.
Militærvegen buktar seg oppover lia og er fin å gå på. Etter ein liten halvtime er du oppe ved den
idylliske gamle stølen. Her er det fint å slå seg til, kanskje telta over for eit par dagar. Det er
tilrettelagt med bord og benkjer, både ved stølen og nede ved vatnet. Ja, til og med ein flott
innretta utedo finn du oppe i krattskogen. Stølshuset vart satt opp i 1885, i ei tid då sjølvaste
bamsefar gjekk og luska ute på stølsvollane. I dag er det eit lite eventyrrike, for born såvel som for
vaksne. Det er godt med fisk i vatnet, og i Trollskogen like bortanfor kan du klatra eller gøyme deg
vekk mellom dei krokete bjørkene som er på god veg til å bli 300 år gamle. Og bakanfor kløyver
Moagjelet fjellet i to. Det er her huldra bur.
Vegen vidare går opp gjennom vakre fjellparti, krinsa av lune småvatn like til Gullhorgabu. Derifrå går stiane på kryss og tvers, til Høgabu eller Vending, og så vidare og
vidare.

#12
Storanipa og Straumsstølen

Klassifisering: Enkel
Tur nr 12 i heftet "Høyr fjella lokka"

Storslått panorama og stølsidyll
Første del av turen går på skogsveg frå Straume. Parkering ved starten av skogsvegen like etter ein
har svingt til høgre etter brua på Straume. Fyrste del av turen er noko bratt, og den mest krevjande
delen av turen. Etter vel ein halv kilometer og 150 høgdemeter er ein på Kleiva, og her tar ein av på
sti opp mot Storanipa. Stien er godt synleg og merka heile vegen. Frå Kleiva må ein rekne mellom
ein halv og ein time opp på toppen som ligg 414 moh og gjev storslått utsyn mot Stamnes, Øyane
og Hesjedalen.
Til Straumsstølen følgjer ein skogsvegen vidare frå Kleiva ned mot Slåttøyane og Nesatræet. Her
kan ein gjerne stoppe for å bade eller fiske i elva. Turen mot Straumsstølen fortset i slakk
oppoverbakke på skogsveg, før fin sti siste kilometer. Det er godt lagt til rette med bruer over elvar
og bekkar. Heile turen frå Straume til Straumsstølen er på knappe 4 kilometer, og ein bør rekne om
lag 1,5 time ein veg. Turen passar godt for barnefamiliar.

#14
Toskedalen - Høgafjellet

Klassifisering: Krevjande
Tur nr 14 i heftet "Høyr fjella lokka"

Kjensla av å vera sterkt til stades i livet
No skal du til høgreiste, vakre Osterøy. Ein litt annan veg kanskje, men likefullt ein av dei mest
storslåtte. Køyr forbi Stamnes, over Kallestad bru og vidare på vegen mot Toskedalen. Bilen kan du
setje frå deg på tømmervelteplassen ved Vassbotn og starta turen derifrå, forbi gardane på
skogsvegen mot Bukksteinsvatnet. Der skogsvegen endar, går du over gangbrua og tek inn på stien
vidare på vestsida av vatnet mot Strupedalen. Følg rinda på sørsida i retning Vardaleitet. Her er det
ingen merka sti, men den er godt synleg i terrenget. Ta aust for Stemmetjørni, over kanten langs
etter Veafjorden og nyt utsikten. Vidare kan du gå både vestsida og austsida til Stemmetjørna.
Terrenget er kupert og småvatna ligg som perler på ei snor oppover. Fortset vidare sørover til du
er mellom Svartatjørn og Rundetjørn. Då ser du den siste stigningen opp mot Høgafjell(868 moh).
Utsikten frå toppen er magisk, frå høgfjella innafor til langt ut i havgapet.
På tilbaketuren følgjer du same vegen ein liten kilometer før du tek inn på stien rett sør-vest for
Ljosavatnet. Ovanfor Høgheimshytta er det ei trang passering i ei to. Toa fører fram på fjellryggen
mot nedstigninga til Fjellbotsvatnet og demningen der. Då har du to valti enten ta turen vidare om
Moen og følgja gardsvegen/stien opp til Toskedalen, eller du tek ned Strupedalen mot
Bukksteinsvatn og inn på den vegen du kom opp.
Turen tek 6-8 timer, alt etter val av rute.

#16
Yksendalstølen

Klassifisering: Enkel
Tur nr 16 i heftet "Høyr fjella lokka"

Pittoresk stølsidyll av dei sjeldne
Turen startar frå ”Gamlatunet” i Yksendalen. Her er det lett å finne parkering. Husa kring tunet er
frå 1800-talet. Stien er god, og det fyrste strekket går lett og fint oppover. Etter kvart vert du klar
over at du skal til fjells. Opp til Kvile er det bratt å gå, og difor er det godt å kunne setja seg nedpå
og ta den kvilen og nyta utsikten. Frå Kvile går det litt oppover igjen, før stien snor seg langt meir
behageleg innover forbi Skogalivatnet, Trollavatnet og Stølstjørna. Sjølve stølen ligg idyllisk til ved
Stølstjørna. Her var det stølsdrift heilt fram til 1960. Munnlege forteljingar seier at Yksendalstølen i
si tid vart gjeve som ei dåpsgåve frå garden Bergo.
Det tek om lag 1 time å gå til Yksendalsstølen.
Vil du laga ein rundtur av det, kan du gå vidare forbi Breibekktjødna, Gygrakjeften, Mjelkeplassen
og ned til Bergo. Eller du kan gå til Bindingsbøstølen og Bindingsbø. Desse stiane er ikkje merka. Eit
anna alternativ er å gå til Blånipa.
Alle dei tre vatna du går forbi på veg til stølen er regulerte. Yksendalen hadde nemleg sitt eige
kraftverk som vart bygd i 1942 og var i drift til 1977. Garden var i den tida sjølvforsynt med straum.

#18
Trefallstølen

Klassifisering: Enkel
Tur nr 18 i heftet "Høyr fjella lokka"

Sjeldan flott naturrikdom
Her har det vore stølsdrift frå 1600-talet og fram til 1967. Dei beste beiteområda i heile Vossaveldet,
vart det den gong hevda. Stølshusa breier seg opp etter mjuke haugar. Og husa står der
enno, som dei alltid har gjort.
Stien til Trefallstølen startar midtvegs mellom Trefall og Ekse. Følg T-merka sti mot Selhamar i
Stølsheimen. Trefallstølen rekk du på ein god halvtime gjennom det lett skrånande og småkuperte
terrenget.
Går du 20 minutt vidare langs løypa, kjem du til Kvanndalsvatnet. Her er det fint å fiska etter aure,
og som regel er han på betet.
Eit anna alternativ er å laga det til ein rundtur der du går vidare til Gullbråholmen og ned den
vegen.

#20
"Flaskå"

Klassifisering: Enkel

Kortreist panorama
Det er ikkje mange stader du kan gå relativt lett og kort, og likevel få eit vakkert utsyn over
Dalegryta, men mogelegheiten er der. Flaskå ligg på 356 moh like aust for tettstaden, og tidlegare
var det både skytebane og hoppbakke (Solliabakken) her.
Stien startar ved Bergsdalsvegen vel ein halv kilometer frå sentrum, og går slakt oppover gjennom
frodig lauvskog. Etter vel 10-15 minutt kjem du opp til flata der skytebana låg. Her held du til
venstre og følgjer skilting mot Flaskå. Turen fram til utsiktspunktet tar ikkje meir enn 5 minutt.
Vel du å gå frå Dale sentrum, brukar du 1- 1,5 time tur/retur.