VELKOMMEN TIL VAKSDAL TURLAG

Vaksdal Turlag samlar heile Vaksdal kommune under ein "tur-paraply". Styret er sett saman av ein medlem frå kvar av bygdene Eksingedalen, Stamnes, Bergsdalen, Dale, Stanghelle og Vaksdal. Kvart år arrangerer vi fellesturar i alle bygdene våre, sjå turprogrammet under.

Vi håpar du blir med oss på tur!

Turprogram

Vaksdal Turlag ynskjer velkommen ut på trygge turar med våre dyktige turleiarar!

Turlaget tilbyr trygge turar i lokale fjellområde i samråd med retningslinjene frå helsestyresmaktene. Sjå turprogrammet under for meir informasjon om dei enkelte turane. Du treng ikkje vere medlem til DNT for å delta på turane våre, og dei fleste er heilt gratis!