VELKOMMEN TIL VAKSDAL TURLAG

Vinter i Bergsdalen
Vinter i Bergsdalen Foto: Elizabeth Gjessing

Vaksdal Turlag samlar heile Vaksdal kommune under ein "tur-paraply". Styret er sett saman av ein medlem frå kvar av bygdene Eksingedalen, Stamnes, Bergsdalen, Dale, Stanghelle og Vaksdal. Kvart år arrangerer vi fellesturar i alle bygdene våre, sjå turprogrammet under.

Vi håpar du blir med oss på tur!