VELKOMMEN TIL VAKSDAL TURLAG

Vaksdal Turlag startar opp med turar igjen! Velkommen ut på trygge turar med våre dyktige turleiarar!

Alle våre aktivitetar har vore avlyst frå 13. mars til 1. mai, men no kan vi endeleg starte opp igjen. Det vil vere nokon begrensningar vi må halde oss til når vi går på turar saman framover, men med retningslinjene frå helsestyresmaketne kan vi tilby trygge turar.

I samråd med styresmaktene har DNT utarbeidd ein eigen smittevernplan for aktivitetar. Dette innber mellom anna at ein ikkje kan vere fleire enn 50 personar, ein må ha oversikt over alle deltarane som er med på turen og alle må halde ein meter avstand ti andre. Det er ikkje lenger krav til påmelding på turane. Det vert ikkje høve til å dele på utstyr, så kvar deltakar må ha med seg det han eller ho treng på turen. Dette gjeld også mat og drikke.

Den første turen vår går frå Ortnevik til Sylvarnes ved Sognefjorden søndag 10. mai, her er det eit par ledige plassar! Vår neste tur er lokalt i kommunen, og går frå Helle til Blåkupo. Sjå turprogrammet under for meir informasjon.

NB! Du treng ikkje vere medlem til DNT for å delta på turane våre, og dei fleste er heilt gratis.

Vaksdal Turlag samlar heile Vaksdal kommune under ein "tur-paraply". Styret er sett saman av ein medlem frå kvar av bygdene Eksingedalen, Stamnes, Bergsdalen, Dale, Stanghelle og Vaksdal. Kvart år arrangerer vi fellesturar i alle bygdene våre, sjå turprogrammet under.

Vi håpar du blir med oss på tur!

Turprogram